Thursday, April 19, 2012

MUTLAK
Kesedaran! Satu kata yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia. Kesedaran akan alam sekitar akan membawa kita kepada banyak hal yang berkaitan dengan masalah sosial mahupun alam. Di situlah kesedaran kita diuji secara mutlak, apakah kita termasuk orang yang mampu membaca, mencatat, menganalisa, mengendapkan dalam fikiran dan qalbu kita, sambil mengaitkan dengan pelbagai kejadian (yang bukan kebetulan) di sekitar kita, agar kita secara sedar boleh berkaitan dengan baik dan benar dengan persekitaran kita.


No comments:

Post a Comment